Szanowni Państwo!

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania specjalistycznej usługi doradczej z zakresu:

Nazwa usługi doradczej

Opracowanie mapy drogowej – planu transformacji cyfrowej firmy w kierunku Przemysłu 4.0.

 

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem:

Załącznik_nr_5_Wzór_zapytania_ofertowego_

Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.

Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Termin realizacji usługi doradczej: od 1 lipca do 30 września

Termin ważności oferty to 30.06.2023r.

WAŻNE:

Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku numer 6 dołączonym do zapytania. Załącznik numer 6 – oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia,  zapytanie powinno zostać zaparafowane: każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres. Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: biuro@plumi.pl do 17.04.2023 do godz.12:00

 

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik_nr_5_Wzór_zapytania_ofertowego
  2. Załącznik_nr_6_Formularz_ofertowy