Szanowni Państwo!

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania standardowej usługi doradczej z zakresu:

Analiza potencjału rozwojowego firmy i modelu sprzedaży

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Załącznik_nr_5_Zapytanie ofertowe_usługa_standardowa

Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.

Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Termin realizacji usługi doradczej: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin związania z ofertą to 31.10.2022r.

WAŻNE:

Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku numer 6 dołączonym do zapytania.

Załącznik numer 6 – oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia,  zapytanie – usługa standardowa powinno zostać zaparafowane:

każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres.

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: biuro@plumi.pl do końca dnia: 31.05.2022r.

Załączniki do zapytania:

    Załącznik_nr_5_Zapytanie_ofertowe_usługa standardowa
    Załącznik_nr_6_Formularz_ofertowy
    REGULAMIN udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Z poważaniem,

Aleksandra Śliwa-Zielonka