Szanowni Państwo!Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania specjalistycznej usługi doradczej z zakresu:

Opracowanie mapy drogowej – planu transformacji cyfrowej firmy w kierunku Przemysłu 4.0

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Zapytanie ofertowe_usługa_specjalistyczna

Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.

Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Termin realizacji usługi doradczej: do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin związania z ofertą to 28.02.2023r.

WAŻNE:

Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku „Formularz ofertowy” dołączonym do zapytania.Zapytanie ofertowe_usługa_specjalistyczna powinno zostać zaparafowane: każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres.

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: biuro@plumi.pl do końca dnia: 23.12.2022r.

Załączniki do zapytania: